S.H.E.L.

L.

               Sport Houdt Elk Lichaam Lenig

Dansgroep Shellina's

De dansgroep Shellina's heeft een internationaal dansprogramma en voert verschillende dansvormen uit: kringdansen, parendansen, oude dansen, rijdansen en dansen vrij in de ruimte. De volksdansgroep danst dinsdagmiddag in de Toneelzaal van het Kulturhûs van 13.45 tot 15.00. Naast dansen is er natuurlijk een kwartiertje koffietijd met wat lekkers.

Heeft u belangstelling, kom eens langs om een gratis proefles bij te wonen. Info bij de leidster Tiny Bos, tel. 0513-551927.

Hieronder een beeldverslag van een les internationale dans.