S.H.E.L.

L.

               Sport Houdt Elk Lichaam Lenig

Opgericht op 3 oktober 1945

Op woensdag 3 oktober 1945 ’s avonds acht uur in OL school vindt de oprichtingsvergadering van gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. plaats. Het bestuur bestaat uit: voorzitter B. Dijkstra, secretaris G.L Dijkstra, penningmeester. Mej. B. IJkema en mej. F. Knijpstra en A. Dijkstra als algemene bestuursleden. Na het sluiten van die eerste vergadering geven 80 leden zich op als lid. De heer J. Riemersma wordt benoemd tot leraar, hij krijgt fl 1,50 lesgeld en reiskosten. De eerste les wordt gegeven op 1 december 1945.

Klik op onderstaande foto voor mooie beelden uit de oude S.H.E.L.L. doos.

Prachtige beelden uit de oude S.H.E.L.L. doos


Enkele activiteiten uit het verleden

  • Op 31 augustus 1946 is er een avondfeest van de Oranjevereniging, de 4 oudste groepen van S.H.E.L.L. geven een demonstratie en voeren ook een “skotse trije” op.
  • Er wordt meegedaan aan avondvierdaagse: 1e prijs voor keurig lopen.
  • Op donderdag 18 en zaterdag 20 december 1947 is de eerste uitvoering. Er wordt voor drie maanden een piano gehuurd en er wordt een zangclubje/volksdansgroep georganiseerd. Het thema van de uitvoering: S.H.E.L.L. in verleden, heden en toekomst.
  • In 1948 doet S.H.E.L.L. weer mee aan de Julianawandeltocht in Heerenveen. Ze worden slechts derde door een misverstand bij de jury. In de notulen staat: “maar we laten het er niet bij!” In 1949 krijgt S.H.E.L.L. de eerste prijs bij de Julianawandeltocht.
  • Op 10 juli 1954 word door S.H.E.L.L. een grote sportdag georganiseerd met o.a. 1500 meter hardlopen waarbij de deelnemers zelfs uit Emmeloord en Oranjewoud komen. Dit vind plaats op het land van A. de Jager naast L. Hof. Er is ook een grote verloting om de kas van de vereniging te spekken: 1e prijs een wollen deken.
  • In de zomer van 1954 wordt een demonstratie gehouden door S.H.E.L.L. De vereniging wandelt eerst door het dorp voorafgegaan door de drumband Heerenveen naar het sportterrein waar wordt gedanst en geturnd.